Salon firmowy Viessmann - ŁÓDŹ : Produkty : Kolektory słoneczne :

Produkty

Kolektory słoneczne

Energia promieniowania słonecznego jest całkowicie bezpłatna i pozwala dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku, szczególnie poprzez oszczędności w podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej.

Instalacja solarna może stanowić uzupełnienie systemu grzewczego zarówno nowego, jak i modernizowanego. Oszczędności roczne w podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej mogą sięgać 60%, a w samych miesiącach letnich do 100%, dzięki czemu kocioł grzewczy może być wówczas całkowicie wylączany z pracy.

Firma Viessmann od ponad 30 lat oferuje wysokosprawne i doskonałe jakościowe kolektory płaskie i próżniowe dla każdych warunków zabudowy i dla każdych potrzeb ciepła.

 

Vitosol 100-F

Kolektor słoneczny płaski z selektywnym pokryciem absorbera.
Powierzchnia kolektora 2,3 m²

Vitosol 200-F

Kolektor słoneczny płaski z selektywnym pokryciem absorbera Sol-Titan.
Powierzchnia kolektora 2,3 m²

Vitosol 200-T

Kolektor słoneczny próżniowy rurowy z bezpośrednim przepływem czynnika grzewczego przez absorbery.
Powierzchnia kolektora 1, 2 oraz 3 m²

Vitosol 300-T

Kolektor słoneczny próżniowy rurowy działający na zasadzie „Heatpipe” (rurka cieplna).
Powierzchnia kolektora 2 oraz 3 m²

Salon firmowy VIESSMANN - Łódź 2008 © 91-852 Łódź ul.Inflancka 29, tel. 042 617 10 25, 617 10 26, fax 042 617 10 76, e-mail: salon@viessmann-centrum.pl